Hádzaná

Kontakt: Kostka Peter – tréner z povolania 0902280436

T r é n i n g o v ý   p r o c e s pre jednotlivé kategórie dievčat a chlapcov je možné zistiť u nášho trénera mládeže.

VIDEO: https://youtu.be/BesNSiRzQrE

FACEBOOK: https://www.facebook.com/SKPHANDBALL/

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/skphandball/

WEB: www.hadzana.skpbratislava.sk

Paulína Žákovská – absolventka ŠG.


CHARAKTERISTIKA A HISTÓRIA HÁDZANEJ

Hádzaná je kolektívna loptová hra medzi dvoma tímami, ktorých hráči hádžu a odrážajú loptu, pričom sa pokúšajú hodiť ju do bránky tímu súpera. Zápas sa hrá na dva polčasy a rozhodujú ho dvaja rozhodcovia.
Najrozšírenejšia forma je hádzaná so siedmimi hráčmi, hrajúcimi na štyroch základných hráčskych funkciách: krídlo, spojka, pivot a brankár.

V minulosti bola rozšírená aj hádzaná s 11 hráčmi a viaceré lokálne typy hádzanej s mierne upravenými pravidlami (napr. v Čechách sa hrávala tzv. národní házená).

Počiatky hádzanej majú prapôvod v loptových športoch starého Grécka. Hry vtedy slúžili dospelým ako forma zábavy alebo obradu a deťom ako príprava na dospelosť. Starí Rimania dokonca využívali loptové hry na liečebné účely.
Modernú hádzanú (vtedy pod názvom Handbold) vymyslel dánsky učiteľ Holger Nielsen v roku 1898. Prvé pravidlá vyšli v roku 1906. V Nemecku sa v roku 1911 objavil variant hry, v ktorom proti sebe nastupujú dva jedenásťčlenné tímy, tzv. hádzaná s 11 hráčmi (veľká hádzaná). Tá bola v roku 1936 na programe olympijských hier v Berlíne (na OH 1928 v Amsterdame ako ukážkový šport).

V roku 1946 v Kodani vznikla Medzinárodná federácia hádzanej (IHF) a v roku 1972 bola zaradená na program olympijských hier mužská hádzaná a v roku 1976 ženská hádzaná. Medzi najväčšie československé úspechy patrí ženský titul majsteriek sveta z Juhoslávie v roku 1957 a mužský titul majstrov sveta zo Švédska o 10 rokov neskôr v roku 1967. Na olympijských hrách 1972 v Mníchove získalo československé družstvo mužov strieborné medaily.

Hádzaná je súčasťou programu letných olympijských hier (v roku 1936 a potom od roku 1972 - muži a od roku 1976 - ženy), Panamerických hier (muži aj ženy od roku 1987), Všeafrických hier (muži od roku 1965, ženy od roku 1978), Ázijských hier (muži od roku 1982, ženy od roku 1990), konajú sa majstrovstvá sveta vo všetkých kategóriách (muži - od roku 1938, ženy - od roku 1957, juniori - od roku 1977, mládež - od roku 2005), kontinentálne majstrovstvá a medzinárodné a národné súťaže na úrovni klubov. Hádzaná je tiež súčasťou letnej univerziády.

Hádzaná sa kedysi hrávala vonku na hlinených, neskôr škvarových a betónových ihriskách, dnes sa takmer výhradne hrá buď vo viacúčelových športových halách alebo v halách postavených špeciálne pre hádzanú.

 

Samuel Janoška – absolvent ŠG.


ŠKP - Hádzanársky oddiel Športového klubu polície Bratislava, ktorý spolupracuje so Športovým gymnáziom

Športový klub polície Bratislava je klub s bohatou a úspešnou tradíciou. Jeho predchodca - TJ Červená hviezda Bratislava - vznikol v decembri 1952. Odchovaní športovci ako aj družstvá ŠKP Bratislava patria na Slovensku k najúspešnejším a tvoria základ slovenských reprezentačných družstiev vo všetkých vekových kategóriách. Hádzanársky oddiel ŠKP Bratislava, ktorý je priamym pokračovateľom úspešných tradícií bratislavskej Červenej hviezdy, má svoje renomé postavené predovšetkým na úspešnej práci s mládežou, tímovej trénerskej práci a fungovaniu odbornej i ľudskej kontinuity. Dôležitým rysom jeho práce s mládežou nie je len získavanie špecifických hádzanárskych spôsobilostí, ale aj výchovné pedagogické pôsobenie trénerov zamerané na všestranný osobnostný rozvoj mladých ľudí. Deti sa už od začiatku učia samostatnosti, odolnosti voči nepriaznivým vplyvom, bojovnosti a vytrvalosti. Všetky tieto pozitívne ľudské kvality neovplyvňujú mládež len v úspešnom napredovaní v hádzanej, ale významne jej pomáhajú aj pri prekonávaní ťažkostí v osobnom živote, prípadne problémov v škole. Významne napomáhajú aj v rozvoji takých osobnostných kvalít, ako sú empatia a emocionálna inteligencia, ktoré sú pre úspešné presadzovanie sa jednotlivca v dnešnej spoločnosti veľmi žiadúce. Okrem toho sa deti v kolektíve učia rešpektovať jeden druhého, učia sa uvedomiť si svoju osobnú hodnotu a osobnostné kvality, vzájomne si fandia a dokážu sa podporiť v ťažších chvíľach. V oddiely sa presadzuje tímová sila, športovci sa bavia hádzanou, bavia sa pohybom a konfrontáciou so svetom získavajú nových priateľov, s ktorými na ihrisku tvrdo bojujú, ale mimo neho sa vedia spoločne zabaviť a vzájomne sa rešpektovať.

Pavol Polakovič – absolvent ŠG.

Hádzanársky oddiel Športového klubu polície Bratislava organizuje a zriaďuje športové krúžky a turnaje vo vybíjanej a minihádzanej na základných školách na masovej úrovni. Turnaja sa pravidelne zúčastní viac ako 130 žiakov z 12 základných škôl, ktoré sú rozdelené do dvoch základných skupín. Na organizáciu v Dome športu sa tradične podieľali aj žiaci a študenti vo veku od 12 do 18 rokov, čím je naplnená jedna z myšlienok celého projektu, učiť a viesť mládež nielen k aktívnemu pohybu, ale aj k samotnej organizácii športových aktivít.

Hádzanársky oddiel Športového klubu polície Bratislava je na Slovensku priekopníkom systémového zavádzania športových krúžkov vybíjanej a minihádzanej na základných školách na masovej úrovni. Počas 14 rokov realizuje projekt „Športom za duševné zdravie detí“, ktorý je okrem športovej časti spestrený rôznymi sprievodnými aktivitami zameranými na prevenciu kriminality mládeže, pričom spolupracuje aj s Okresnými oddeleniami PZ SR prevencie kriminality mládeže. Cieľom sprievodných akcií je ukázať deťom návod na zmysluplné trávenie voľného času a napríklad aj bezpečné využívanie sociálnych sietí.

Tento projekt bol ocenený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality ako najlepší projekt Slovenskej republiky v roku 2011 na tému: „Šport, veda a umenie v prevencii kriminality detí a mládeže“ a bol prezentovaný aj na Európskej konferencii prevencie kriminality mládeže v Poľsku.

Jakub Prokop – absolvent ŠG.

 

Oliver Orosz – absolvent ŠG.

 

Dávid Bugár – absolvent ŠG.

 

https://facebook.com/story.php?story_fbid=1961228270602996&id=200293213363186