O našej škole

     V súčasnom období je šport výrazným spoločenským fenoménom, či už pre dospelých, ale hlavne pre deti a mládež. Ide predovšetkým o zdravý vývoj mladej generácie, zmysluplné využitie voľného času a v neposlednom rade o budúcnosť úspešnej reprezentácie Slovenska vo svete.
     Športové gymnázium, jediné štátne v Bratislavskom samosprávnom kraji prešlo za svoju existenciu mnohými zmenami, až sa vyprofilovalo do dnešnej podoby - modernej vzdelávacej inštitúcie, ktorá svojimi výsledkami čestne reprezentuje nielen svoje mesto, ale i Slovenskú republiku.
     Športové gymnázium na Ostredkovej ul. 10 je školou so špecifickým zameraním, kde vhodným časovým a priestorovým skĺbením, žiaci absolvujú stredoškolské štúdium gymnaziálneho typu a zároveň je vytvorený priestor pre rozvoj ich športového talentu s cieľom prípravy a výchovy pre štátnu športovú reprezentáciu Slovenskej republiky. Žiaci v priebehu dňa absolvujú vyučovanie pod vedením skúsených pedagógov a tréningový proces je zabezpečovaný našou školou v športových odvetviach – atletika, džudo, hádzaná, športová gymnastika, volejbal a zápasenie. Vynikajúca spolupráca je s Futbalovou akadémiou Slovana Bratislava , ŠKP Bratislava – v športových odvetviach hádzaná, ľadový hokej, vodný slalom a krasokorčuľovanie. Cieľom je zdokonaľovať rozvoj a zvyšovanie športovej výkonnosti, ako aj zvládnutie nárokov stredoškolského štúdia. Realizujú sa dve formy vzdelávania osem a štvorročné štúdium.
     V prebiehajúcom školskom roku 2018/2019 máme 15 tried – 350 žiakov.
Učebné osnovy štátneho športového gymnázia sú takmer identické s osnovami klasického gymnázia. Vzhľadom k tomu, že počas dňa žiaci absolvujú dvojfázový tréning, nie je v učebných osnovách zaradený predmet Telesná výchova. V rámci voliteľných predmetov je v osnovách zaradený predmet Základy športovej prípravy, v rámci ktorého získavajú žiaci vedomosti z oblasti teórie a didaktiky športového tréningu. Po úspešnom zvládnutí maturitnej skúšky z tohto predmetu, príslušný športový zväz môže udeliť absolventovi školy II. kvalifikačnú trénerskú triedu.

     Športové gymnázium sa mení s účinnosťou od 01.01.2019 na Strednú športovú školu, Ostredková 10, Bratislava. Na tomto type školy je upravený zoznam študijných odborov pre školský rok 2019 / 2020 na:
- športové gymnázium 7451 J – úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou,
- športový manažment 7471 M – úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou.
Stredná športová škola neposkytuje vzdelávanie v 8. ročnom vzdelávacom programe.

     Túto školu navštevovali a absolvovali významné športové osobnosti: strieborní medailisti z Olympijských hier v Aténach 2004 džudista Jozef Krnáč a v Rio de Janeiru 2016 vodný slalomár Matej Beňuš, trojnásobní účastníci OH tenisti Dominik Hrbatý, Janette Husárová, lyžiarka Veronika Zuzulová, spolu školu navštevovalo 31 olympionikov a osem žiakov, ktorí sa zúčastnili zimných a letných olympijských hier mládeže.
Za vyše 35 rokov existencie školy naši žiaci získali na OH, MS, ME, EYOF i univerziádach 68 zlatých, 55 strieborných a 84 bronzových medailí.