1. polrok - klasifikačná porada

28.január 2019

17.30 – jedáleň