2. polrok - klasifikačná porada

26.jún 2019

17.30 - jedáleň