I. polrok klasifikačná porada

v utorok – 14,00 jedáleň