II .polrok klasifikačná porada

piatok – 14,00 jedáleň