Klasifikačná porada I. polrok

Klasifikačná porada I. polrok vo štvrtok  – 14,30 jedáleň