Klasifikačná porada II .polrok

Klasifikačná porada II .polrok v pondelok – 14,00 jedáleň