Klasifikačná porada ¼ ročná

Klasifikačná porada ¼ ročná v pondelok  - 15:15 zborovňa