Maturita 2021: 1.Termín konania PFIČ MS:

Slovenský jazyk a literatúra 16. marca 2021
Anglický, nemecký, ruský jazyk       17. marca 2021
Matematika 18. marca 2021