Maturita 2023: 1.Termín konania PFIČ MS

Slovenský jazyk a literatúra 14. marca 2023

Anglický, nemecký, ruský jazyk 15. marca 2023

Matematika 16. marca 2023