Písomná forma internej časti maturitnej skúšky

Slovenský jazyk a literatúra – 12.marca 2019
Anglický jazyk, nemecký jazyk,  ruský jazyk – 13.marca 2019
Matematika – 14.marca 2019