POLROČNÉ PRÁZDNINY

POLROČNÉ PRÁZDNINY sú 1.februára 2019. Vyučovanie sa začína 4.februára 2019