Prvé kolo osemročného štúdia - prijímacia komisia

.