¼ ročná klasifikačná porada

v stredu  - 8,30 zborovňa