TA ZRPŠ: riadne

TA ZRPŠ: riadne, 16:15 výbor, 17:00 TA ZRPŠ, 17:45 šp.príp., utorok