TA ZRPŠ: riadne

TA ZRPŠ: riadne, 16,00 výbor, 17,00 TA ZRPŠ, 17,45 šp. príprava