Talentové skúšky: do prvého ročníka štvorročného štúdia

Talentové skúšky: do prvého ročníka štvorročného štúdia 

28. - 29. marca 2023

 

 

Talentové skúšky: do prvého ročníka štvorročného štúdia – psychotesty 1. termín

3. mája 2023

 

 

Talentové skúšky: do prvého ročníka štvorročného štúdia – psychotesty 2. termín

12. mája 2023