Termín talentových skúšok do prvého ročníka štvorročného štúdia

.