VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

 VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY sa začínajú 18.apríla 2019  a končia sa 23. apríla2019. Vyučovanie sa začína 24.apríla 2019.