Vyhlásenie najlepších športovcov a najlepších žiakov

.