Začiatok školského roka

Šk. rok sa začína 1.9.2022, vyučovanie začína vo štvrtok.