Začiatok školského roka

I.polrok – sa začína 1.9.2023, vyučovanie začína v pondelok 4. septembra 2023