Dištančné vzdelávanie

Vážení rodičia,

na základe nariadenia MŠ SR prechádzame na strednej škole od 12.10.2020 na dištančné – on line vzdelávanie podľa platného rozvrhu hodín.

Žiaci základnej školy, tercie a kvarty budú mať riadne vyučovanie podľa rozvrhu. Športový tréning nahradí teoretická príprava v škole.

PaedDr. Zuzana Matoušková
riaditeľka školy