Kritériá pre prijatie do 1. ročníka

Viac informácii:

4-ročné štúdium