Kritéria pre prijímanie uchádzačov

Viac informácií v prílohe.

Kriteria.pdf