KRITÉRIÁ pre prijímanie žiakov 9. ročníka základných škôl 2022

Kritéria.pdf