M-SR kadetov v gréckorímskom zápasení, Chotín, 17. – 18.2.2017

Za účastí 72 pretekárov zo 17 klubov sa uskutočnili M-SR kadetov. Žiaci našej školy veľmi dobre reprezentovali aj keď sa špecializujú na voľný štýl zápasenia. V súťaži družstiev dokonca obsadili 1. miesto.

Výsledky jednotlivcov:

Horínek Martin 69 kg 3.m.
BednárikChristopher        76 kg      4.m.
Orbán Viktor 85 kg 1.mm
Pecha Dominik 100 kg 1.m.
Pecha Michal 100 kg 3.m.

 

B L A H O Ž E L Á M E !!!

Fotogaléria