Maturitné skúšky

Maturitné skúšky (externá časť a písomná forma internej časti) sa  presúvajú na obdobie od 31. 3. do 3. 4. 2020