Medzinárodný turnaj vo voľnom štýle 2019

V Brne sa 22.6.2019 uskutočnil MT v zápasení. Zúčastnili sa ho aj zápasníci z našej školy. Najlepšie sa umiestnili Meszároš Róbert (sekunda A) a Derčalík Matúš (tercia), ktorí získali zlaté medaily. Striebro si vybojoval Pohl Gerhardt (sexta A) a bronz Leňo Tomáš (sekunda A). 

Všetkým blahoželáme.

Fotogaléria