Olympiáda stredoškolákov v SR – GAUDEAMUS IGITUR 2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu na školách, Trnavským samosprávnym krajom a SOV zorganizovali súťaž stredoškolských tímov dievčat a chlapcov. Súťaž prebiehala v športoch atletika, hádzaná, basketbal, volejbal, silový päťboj a frisbee - chlapcov aj dievčat, plus súťaž vo futbale chlapcov. Všetky súťaže boli zároveň Školskými majstrovstvami Slovenska podľa kalendára ŠŠS. Naši žiaci sa prebojovali na túto Olympiádu v atletike a basketbale chlapcov.
Umiestnenia žiakov našej školy v atletických súťažiach:
1. miesto Luža Maroš ako člen štafety na 4 x 100m
4. miesto Luža Maroš v behu na 400m (čas – 51,87s)
5. miesto Krchňáková Sofia vo vrhu guľou (11,45m)
5. miesto Škandera Tomáš v hode diskom (31m)
6. miesto Zváčová Katarína v hode diskom (23,8m)
7. miesto Zváčová Katarína v hode oštepom (24,72m)
7. miesto Škandera Tomáš vo vrhu guľou (12,01m).
V basketbale žiakov sa naše družstvo stretlo v skupine postupne s basketbalistami z Trnavského kraja (Gymnázium Sereď), Žilinského kraja (Gymnázium Žilina) a Levického kraja (Gymnázium Levice). Žiaci obsadili v skupine tretie miesto po výhre nad žilinským gymnáziom. V stretnutí o celkové 5. miesto sa našim žiakom nedarilo a obsadili nakoniec 6. miesto.

Fotogaléria