Otvorenie školského roka 2022/23

sa koná dňa 5. septembra o 10.30 v triede s triednymi učiteľmi.
Pre nových žiakov sú pripravené zoznamy tried na vrátnici.
V tento deň sa končí vyučovanie obedom o 12.00.
Tešíme sa na vás!