Pokyny - nástup žiakov do školy od 22.6.2020

 • Pre žiakov strednej školy, sekundy, tercie, kvarty, piateho a šiesteho ročníka základnej školy bude otvorená škola na sedem pracovných dní od 22. júna do 30. júna 2020.
 • Dochádzka žiakov v tomto období nebude povinná, ale dobrovoľná
 • Vyučovanie bude prebiehať podľa pôvodného rozvrhu od 22.6. - 26.6. 2020 nasledovne:
  1. 22.6. - 25.6.2020 vyučovanie končí o 14:20
  2. v piatok 26.6. končí vyučovanie o 13:00 - posledná hodina je venovaná odovzdávaniu učebníc
  3. v pondelok 29.6.2020 žiaci odovzdávajú učebnice od 9:35, vyučovanie konči o 12:00 obedom, resp. o 12:15
  4. v utorok 30.9.2020 – odovzdávanie vysvedčení o 10:30, obed je od 11:30 – 12:15.

 5.A a 6.A má každý deň obed o 12:15 na ZŠ Ostredková 14, je potrebné, aby rodičia nahlásili u vedúcej jedálne obedy detí.

 Pokyny pre žiakov:

 •  Do priestorov školy nemôže nikto vstúpiť s príznakmi infekcie, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest)
 • Rodič predkladá pri prvom nástupe žiaka alebo po každom prerušení prevádzky v trvaní viac ako 3 dni, písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – žiak odovzdá písomné vyhlásenie v pondelok triednemu učiteľovi (príloha č. 2)
 • Žiak je povinný nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem priestoru-triedy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces. Je povinný mať rezervné rúško.
 • Žiak si po príchode do školy a následne podľa potreby umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami.
 • Pri ceste do školy sa žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú. Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.

 

Pokyny.pdf