Prijímacie pohovory

Vážení rodičia,

z dôvodu uzatvorenia škôl, sa prijímacie pohovory neuskutočnia v plánovanom termíne 6.4.2020. O novom termíne Vás budeme informovať na stránke školy hneď po ukončení karanténnych opatrení.

 

PeadDr. Zuzana Matoušková

riaditeľka