ROZHODNUTIE

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

1. Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

2. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v

a) základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku,

b) stredných školách,

riaditelia týchto škôl zabezpečia pre žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie.

 

 

PaedDr. Zuzana Matoušková

Riaditeľka