TA ZRPŠ 2020

Dňa 5.11. 2020 - sa plánovaný TA ZRPŠ nekoná

Dňa 20.11. 2020 - sa konajú informačné TA ZRPŠ dištančnou formou

PaedDr. Zuzana Matoušková 
riaditeľka školy