Talentové skúšky pre školský rok 2015/2016

Štátne športové gymnázium. Ostredková 10, 821 02 Bratislava je najvhodnejšou inštitúciou pre ďalší rozvoj pohybovo nadanej mládeže. Žiaci absolvujú v priebehu dňa vyučovanie a dvojfázový tréning pod vedením kvalifikovaných pedagógov trénerov. Osemročné štúdium na našej škole je určené pre žiakov, ktorí úspešne ukončili piaty ročník ZŠ a štvorročné pre žiakov, ktorí úspešne ukončili deviaty ročník ZŠ. V školskom roku 2015/2016 otvárame jednu triedu osemročného štúdia a dve triedy štvorročného štúdia.

Záujemcovia o štúdium na našej škole majú možnosť podať si prihlášku do 28.2.2015

Talentové skúšky do prvého ročníka osemročného štúdia sa uskutočnia 30.3.2015 pozostávajú zo

  • zdravotnej prehliadky
  • psychologických testov
  • testov všeobecnej pohybovej výkonnosti - beh na 50m, skok do diaľky z miesta, hod 1 kg medicimbalom, hĺbka predklonu, výdrž v zhybe na hrazde, 6 min. vytrvalostný beh
  • testy špeciálnej pohybovej výkonnosti pre jednotlivé športové odvetvia

Talentové skúšky do prvého ročníka štvorročného štúdia sa uskutočnia 8.4.2015 pozostávajú z

  • zdravotnej prehliadky
  • psychologických testov
  • priemeru známok z matematiky, cudzieho jazyka a slovenského jazyka na vysvedčení v ôsmej triede na konci šk. roka a na vysvedčení v deviatej triede na pol roku
  • testy všeobecnej pohybovej výkonnosti beh na 50m, skok do diaľky z miesta, hod 2 kg medicimbalom, hĺbka predklonu, výdrž v zhybe na hrazde - dievčatá, zhyby - chlapci, 12 min. vytrvalostný beh
  • testy špeciálnej pohybovej výkonnosti pre jednotlivé športové odvetvia/ atletika, džudo, plávanie, športová gymnastika, volejbal, zápasenie. Ostatné športové odvetvia prinesú potvrdenie od športových zväzov alebo klubov o výkonnosti uchádzača