Termín talentových skúšok

Nový termín talentových skúšok bude aktualizovaný podľa nariadenia ministerstva školstva.