Úradné hodiny počas letných prázdnin

 sú denne od 9.00 h -   do 11.00 h