Úspechy žiakov Spojenej školy, Ostredková 10 v Bratislave

Úspechy žiakov Spojenej školy, Ostredková 10 v Bratislave
so športovým zameraním, vo finále Olympijského odznaku všestrannosti

Celoslovenské finále v hľadaní najvšestrannejších detí pod patronátom Olympijského výboru SR sa skončilo pre našu školu v kategórii žiakov skvelým úspechom. Po úvodnom testovaní a odoslaní dosiahnutých výsledkov boli na finálové podujatie pozvaní dvaja naši žiaci, Patrik Kilian a Maxim Obenrauch, obaja zo 7. A.
V súťaži jednotlivcom dosiahli chlapci vynikajúce výsledky. Patrik Kilian sa umiestnil na prvom a Maxim Obenrauch na druhom mieste.
Za zodpovedný prístup a dosiahnuté umiestnenia im ďakujeme a srdečne blahoželáme.
Úspechy našich žiakov potvrdzujú opodstatnenosť a dôležitosť práce s mládežou v športových triedach základných škôl so zameraných na talentované deti. Vhodné podmienky pre rozvoj všestrannosti mladých športovcov na našej škole tak prinieslo svoje ovocie.
Do projektu Olympijského odznaku všestrannosti sa zapojilo v školskom roku 2020/21 celkovo 3700 žiakov vo veku 11 a 12 rokov zo 152 škôl. Najlepší sa stretli počas dvoch dní vo finále v Šamoríne a v Bratislave.
27. septembra, v pondelok, absolvovali súťažiaci v Šamoríne disciplíny výdrž v zhybe, ľah-sed, hod medicinbalom a skok do diaľky z miesta, potom cezpoľný beh, napokon absolvovali plaveckú časť. V Bratislave v absolvovali beh na prekážkovej dráhe Ocelot.
Výsledky
Víťazmi finále Olympijského odznaku všestrannosti sa stali žiaci zo Základnej školy kapitána Jána Nálepku v Stupave. Medzi jednotlivcami triumfovali Patrik Kilián zo Spojenej školy Ostredková 10 v Bratislave a Katarína Kureková z Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine.
Ďalšie informácie nájdete na stránka:
1. https://www.olympic.sk/clanok/deti-z-celeho-slovenska-ukazali-ze-sport-ich-bavi-finale-olov-ovladli-stupavcania
2. https://www.olympic.sk/clanok/finale-olympijskeho-odznaku-vsestrannosti-skvela-atmosfera-zazitky-discipliny.

Fotogaléria