Vážení rodičia a milí žiaci,

pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku veľa zdravia, šťastia, osobných aj pracovných úspechov Vám želajú
                                                                                         vedenie a zamestnanci školy