Veľká cena Nových Zámkov

Dňa 2. 4 . 2016 sa konali medzinárodné plavecké preteky v Nových Zámkoch. Za našu školu sa ich zúčastnili štyria pretekári, ktorí spolu získali 14 medailí a vylepšili si osobné rekordy.

Natália Verešová 2x 1.miesto 2x 2.miesto
Simona Ščibravá 1x 2. miesto 3x 3.miesto
Michal Račko 2x 2.miesto 1x 3.miesto
Jakub Kovačovský 1x2. miesto 2x 3.miesto

  
K medailovým umiestneniam a osobným rekordom gratulujeme !!!

Fotogaléria