VEĽKÁ CENA SLOVENSKA „GRAND PRIX SLOVAKIA“

V dňoch 8.- 10. 4.2016 sa konal v Bratislave 52.ročník plaveckého mítingu „GRAND PRIX SLOVAKIA“. Zúčastnilo sa ho šesť plavcov našej školy :Kovačovský, Račko, Peder, Melicherčík, Ščibravá, Verešová. Žiakom sa celkom pekne darilo. Naši plavci si vyplávali osem finálových postupov. Najlepšie celkové umiestnenie získal Jakub Kovačovský , ktorý si v disciplíne 800 metrov voľným spôsobom vyplával 3.miesto .

Výsledky:

Kovačovský 3. Miesto 800 VS - 9:28,43
Ščibravá 4. Miesto 100 Z -1:15,00
Peder 5. Miesto 200VS – 2:10,92
Verešová 6. Miesto 200 P –bola disk.za zlý dohmat
Račko 11. Miesto 200 Z – 2:28, 52
Melicherčík 22. Miesto 200 Z – 2:46,77

Fotogaléria