Volleyball Show Training na MŠ a ZŠ za kasárňou

Dňa 27. 6. 2017 sa študentky nášho gymnázia menovite Viktória Čarvagová (kvarta A), Lenka Kvasnová (I. A), Jana Haradičová a Lucia Sedláčková (III. A) podieľali na prezentačnej hodine volejbalu nazvanej „Volleyball Show Training“. Spolu so svojimi klubovými spoluhráčkami z jednotlivých vekových kategórii po krátkom úvodnom slove o Slávii UK a predstavení samotných hráčok realizovali ukážku základných herných činností jednotlivca, ako aj samotnú hru druháckym a tretiackym triedam MŠ a ZŠ za kasárňou. Následne boli žiačikovia spomenutých tried vyzvaní, aby si vyskúšali svoje volejbalové zručnosti s prítomnými hráčkami. Veríme, že prezentácia touto formou zaujala a od budúceho školského roku privítame v našich prípravkách nové budúce volejbalové hviezdy.
Zdroj: Michal Matušov, VK Slávia UK BratislavaFotogaléria