Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2020/2021

Vážení rodičia,

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.

Výsledky športové gymnázium.pdf

Výsledky športový manažment.pdf

Príloha č.1.docx