Zahájenie školského roka

Väzení rodičia,

školský rok 2021/2022 zahájime 2.septembra o 10,30.

 

PeadDr. Zuzana Matoušková

riaditeľka