Mgr. Martin Zvalo

Vzdelanie:
Športové gymnázium Ostredková 10 Bratislava v roku 1988
FTVŠ UK BA, odbor trénerstvo športová gymnastika v roku 1992

Pracovné skúsenosti:
od roku 1996 reprezentačný tréner juniorov SR v športovej gymnastike
od roku 2003 reprezentačný tréner seniorov SR v športovej gymnastike
od roku 2013 člen VV Slovenskej gymnastickej federácie.

Najlepšie umiestnenia zverencov študujúcich na škole:
11. miesto OH Londýn 2012 Piasecký
účasť na OH Rio 2016 Mokošová
miestenka na OH Tokio 2020(21) Mokošová
niekoľko víťazstiev na Svet. pohároch (Piasecký, Mokošová)
veľa medailových umiestnení na Svet. pohároch (Mokošová, Piasecký, Michňák, Neczli, Petrovič, Kamenický)
8. miesto na MS Rotterdam 2010 Piasecký
6x finálové umiestnenia na ME Piasecký (5, 6, 7. miesta)
5. miesto na MEJ Benko
9. miesto družstvo Petrovič, Kamenický, Rupčík, Mikuš na MEJ (všetko žiaci OŠG)
finále na MEJ Benko, Kemko
od roku 1996 do 2020 množstvo víťazov na M SR, MM SR a medzinárodných súťaží.