Džudo

Prípravka džudo:
Kontakt: Jozef Krnáč 0911 795 307
Miesto: ŠH Mladosť, Trnavská 39, Bratislava
Čas: každý pracovný deň od 17.00 – 20.00
Vek: 8 – 14 rokov


Džudo (jap. 柔道 – džúdó) je bojové umenie, spôsob sebaobrany, olympijský šport, ktorý všestranne rozvíja telesnú zdatnosť a psychickú odolnosť cvičenca. Džudo je typickým športovým zápasom, v ktorom ide o prekonanie súpera fyzickou, technickou a taktickou prevahou.

Za vznik džuda sa datuje rok 1882. Jeho zakladateľom bol profesor Džigoró Kanó.

K ustáleniu jednotlivých súčastí džuda do podoby, v akej ich poznáme dnes,  dochádza však až v 30. rokoch   20. storočia.

Do programu olympijských hier bolo džudo zaradené na LOH v Tokiu v  roku 1964. Od roku 2020 sa  program olympijských hier, popri už existujúcej súťaži jednotlivcov – džudistov, rozšíri o súťaž družstiev v džude.

Filozofia džuda kladie veľký dôraz na techniku a psychické schopnosti, prostredníctvom, ktorých dokáže džudista v prípade potreby eliminovať aj podstatne silnejšieho protivníka. Nezanedbateľnou súčasťou cvičenia džudo je aj jeho etika, ktorá prispieva k harmonickému rozvoju osobnosti cvičiaceho. Hoci je pôvod džuda (v preklade "jemná cesta") v ďalekom Japonsku, za posledné polstoročie získal tento šport vďaka príťažlivosti tréningových metód takmer masové rozšírenie - 6 miliónov registrovaných cvičencov - vo všetkých krajinách sveta.

Zakladateľ džuda, Džigoró Kanó, charakterizoval džudo nasledovne:
"Džudo je prostriedkom čo najefektívnejšieho použitia fyzickej a duševnej sily. Toto cvičenie znamená neustále zlepšovanie sa po psychickej a fyzickej stránke prostredníctvom sebaobranných techník. Prvotným predmetom džuda je teda sebazdokonaľovanie sa, učenie sa byť užitočným pre okolitý svet.“

Džudo je kmeňovým športom na Športovom gymnáziu, Ostredková 10, Bratislava. Tréningy sa uskutočňujú v spolupráci s oddielom STU Bratislava v priestoroch športovej haly Mladosť v Bratislave, na Trnavskej ceste. Ranné tréningy sú zamerané na fyzickú prípravu – posilňovňa a beh, večerné tréningy  na techniku džuda.

Džudo bolo zaradené do projektu Centra olympijskej prípravy, ktoré sa realizovalo na našom gymnázium od školského roku 2009/2010. Projekt bol pre džudo veľkým prínosom, lebo v COP sme vychovali mnohých reprezentantov, ktorí aj v súčasnosti dosahujú vynikajúce výsledky a umiestňujú sa na popredných miestach  v medzinárodných súťažiach. Patria medzi nich: Andrea Krišandová, Mateja Poliak, Peter Žilka, Adela Jakubcová, Erik Franický. Po ukončení činnosti Centra olympijskej prípravy Slovenský zväz džuda vytvoril pri športovom gymnáziu v spolupráci s oddielom STU Bratislava zväzové centrum talentovanej mládeže.