Športová gymnastika

Na popoludňajšie kurzy pre deti od 4,5 roka je potrebné sa vopred elektronicky prihlásiť na www.gymslaviauk.sk, alebo viac informácii dostanete na info@gymslaviauk.sk.

Športová gymnastika:
Kontakt: www.gymslaviauk.sk info@gymslaviauk.sk
Miesto: Gymnastické centrum
Wolkrova 47, Bratislava
v priestoroch fitnescentra PENGYM
Gymnastické centrum
Wolkrova 47, Bratislava
v priestoroch fitnescentra PENGYM
Čas: pondelok až piatok od 16:00 do 19:00 hod pondelok až piatok od 9:00 do 11:00 hod
  v sobotu od 9:30 do 11:30 hod  
Vek: od 4,5 roka od 2,5 roka do 4,5 roka
     
 Miesto

Gymnastické centrum v priestoroch Hotela Barónka
Mudrochova 2, Bratislava, Rača

Gymnastické centrum v priestoroch Hotela Barónka
Mudrochova 2, Bratislava, Rača
 Čas:

pondelok až piatok od 15:00 do 19:00 hod

 pondelok až piatok od 9:00 do 11:00 hod
  v sobotu od 9:00 do 12:00 hod  
 Vek:  od 4 rokov  od 2,5 roka do 4,5 roka

Športová gymnastika je jedným z najstarších olympijských športov, ktorý mal svoju premiéru už v Aténach v roku 1896. Jeho strešná medzinárodná federácia (FIG) je najstaršia na svete.

Ženská športová gymnastika sa cvičí na štyroch náradiach:

  • preskok, bradlá, kladina a prostné

Muži cvičia na šiestich náradiach:

  • prostné, kôň s držadlami, kruhy, preskok, bradlá a hrazda
  • ako doplnkové náradie je malá a veľká trampolína

Tréningová hala našich gymnastov na Wolkrovej ulici v Bratislave.

Tréningy

Skúsení a kvalifikovaní tréneri v oblasti gymnastiky sa venujú počas tréningov každému účastníkovi individuálne a snažia sa dosiahnuť na maximum možností dieťaťa. Venujeme sa základom športovej prípravy, zlepšenie základných pohybových zručností a návykov. Deti sa naučia premáhať a prekonávať prekážky svojho vlastného tela. Tréningy sú zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a rozvoj koordinácie. Potom, ako deti získajú dostatok sily a koordinácie pri všeobecnej príprave môžu začať so základmi gymnastiky ako sú kotúle, stojky, špagáty, výmyky, toče, skoky, premety a saltá. Vybrané deti, ktoré majú nadpriemerné schopnosti a súčasne majú záujem o špecializáciu na športovú gymnastiku sú zaradené do výberov. Najtalentovanejšie a najpracovitejšie deti majú možnosť pokračovať s vrcholovou gymnastikou dvojfázovými tréningami, ktoré sú podporené špeciálnou športovou školou – Športové gymnázium na Ostredkovej 10, v Bratislave. Najúspešnejší z úspešných nás raz budú reprezentovať na Majstrovstvách Slovenskej republiky, na Majstrovstvách Európy, Sveta či na Olympijských hrách.

Reprezentanti nášho oddielu každoročne dosahujú vynikajúce športové úspechy – medailové umiestnenia na svetových pohároch, zúčastňujú sa na Majstrovstvách sveta, Majstrovstvách Európy, olympijských hrách, sú nositeľmi titulov Majster Slovenska od žiackych po seniorské kategórie.

Igor Takáč – 11. Miesto na OH mládeže v Nanjingu 2014

Prvoradým cieľom nášho oddielu je starostlivosť o deti a mládež, z ktorých sa snažíme vychovávať nie len reprezentantov v športovej gymnastike, ale predovšetkým zdravých, slušných, cieľavedomých a priebojných ľudí, ktorí nás môžu reprezentovať v akejkoľvek profesii po celý život.

Najväčšie úspech športových gymnastov, žiakov a absolventov športového gymnázia:

Martin Modlitba: účastník OH 1992, MS, ME
Katarína Prokešová: 10. miesto na OH 2004, 1. miesto ME, 8. miesto na MS
Ivana Kováčová: účasť na OH 2008, MS, ME, SP, EYOF
Samuel Piasecký:  11. miesto na OH 2012, 2x 5. miesto ME, 8. miesto MS, 4x 1. miesto na SP
Igor Takáč:   11. miesto na OH mládeže, účasť na MEJ, EYOF
Andrea Martonová:  8. miesto na MS
Alexander Benko: 5. miesto na MEJ, 3. miesto na Svet. pohári
Simona Rawská: 7. miesto na MEJ, EYOF
Monika Kvanková: 9. miesto na MEJ, účasť na ME, MS, EYOF
Pavol Mikuš:    9. miesto na MEJ,  účasť na ME, MS, SLU
Ján Petrovič:   9. miesto na MEJ, účasť na ME, MS, SLU
Luboš Rupčík: 9. miesto na MEJ
Daniel Kamenický:  9. miesto na MEJ, 2. miesto Svet. pohár, účasť na ME, MS, SLU
Richard Kemko: 12. miesto MEJ
Andrej Neczli:  3. miesto na Svet. pohári, účasť na MEJ, ME, MS, SLU
Andrea Hullova:  príprava na OH 1988, účasť na MS
Miriam Hullova: príprava na OH 1988
Denisa Šarmírová:  príprava na OH 1988
Barbara Vadovičová:  príprava na OH 1988, účasť na ME, SLU
Lubica Bohmerová: účasť na ME, MS, SLU
Zuzana Krajčiová: účasť na ME
Martin Csiaki:  účasť na ME, MS
Estera Barčová: účasť na ME, MS
Adriana Slezáková:  účasť na ME
Marianna Nemethová:  účasť na ME
Silvia Vlčková: účasť na ME, MS
Henrieta Kurasová:  účasť na ME, MS
Stanislav Micheller: účasť na MEJ, ME, MS, SLU
Ján Pecúch: účasť na MEJ
Martin Sák: účasť na MEJ
Veronika Adamská:  príprava na OH 2004, účasť na ME, MS, EYOF, SLU
Denis Šnírer: účasť na MEJ
Athina Karaindrosová: účasť na MEJ, EYOF
Alžbeta Hamráková:  účasť na MEJ
Slavomír Michňák: 14. miesto na ME, 8. miesto na Svet. pohári
Ivan Vargovský: účasť na MEJ, ME, SP, EYOF
Barbora Mokošová: 13. miesto na ME, 5. a 6. miesto na Svet. pohári
Samuel Potančok:  17. miesto na MEJ, EYOF

Samuel Piasecký – 11. Miesto na OH, 8. Miesto na MS, 1. miesto na SP