Cenník prenájmov

 

ŠPORTOVÉ  GYMNÁZIUM, Ostredková 10, 821 02 Bratislava


CENNÍK

1.

Prenájom telocvične

25 €/h

2.

Prenájom učebne

13 €/h

3.

Prenájom šatní

8 €/h

 

Cenník je platný od 01.09.2017

  1. Cena za používanie prenajatých priestorov je určená v zmysle § 33 zákona č.222/2004 o DPH v znení zmien a doplatkov od dane oslobodená. Nie sme platcami DPH.

 

Mgr. Vladimír Paulik

riaditeľ školy