Návrat do škôl

Vážení rodičia,

od 10. mája 2021 sa obnovuje prezenčná výuka vo všetkých ročníkoch strednej a základnej školy.
Podmienkou vstupu do školy je čestné vyhlásenie o bez infekčnosti.
Čestné vyhlásenie predkladá zákonný zástupca žiaka, alebo plnoletý žiak sám za seba.

PaedDr. Zuzana Matoušková
riaditeľka