Starší žiaci ŠKP Bratislava ocenení za úspešnú reprezentáciu v hádzanej.

Družstvu starších žiakov ŠKP Bratislava udelil čestné uznanie Talentovanej mládeže 2021 za úspešnú reprezentáciu hlavného mesta SR Bratislavy primátor hlavného mesta Matúš Vallo.

Súčasťou družstva boli aj žiaci našej školy :
- Martin Kriho,Matej Boledovič,Alex Grossmann,Matúš Pacek
Ocenenie si vážime a gratulujeme žiakom za reprezentáciu školy.

Fotogaléria